彭XT(人(rén)資經理(lǐ))

2021-06-24 11:22

       人(rén)力資源管理(lǐ),本科學曆,中級人(rén)力資源管理(lǐ)師,10年+人(rén)力資源管理(lǐ)經驗,擅長人(rén)才盤點、人(rén)才梯隊建設、培訓體(tǐ)系搭建、績效管理(lǐ)等;負責公司人(rén)資行政相關(guān)事(shì)宜。
上(shàng)一(yī)篇  |  暫無